Ordensregler for lejere af Koed Forsamlingshus


Det er meget vigtigt at disse regler bliver overholdt, så vi stadig med glæde kan leje vores Forsamlingshus ud, og for at vi kan bevare det gode forhold til husets naboer.

Ordensreglerne gælder for alle slags arrangementer, hvad enten der er tale om barnedåb, bryllupper, fødselsdage, jubilæer eller ungdomsfester mm…

• Det er ikke tilladt at forrette sin nødtørft andre steder end på husets toiletter (heller ikke udenfor).

• Det er absolut forbudt, at henkaste dåser, flasker eller andet affald omkring forsamlingshuset eller i omkringliggende haver.

• Det er strengt forbudt, at færdes på naboejendommes områder og på kirkegården.

• Ved ungdomsfester skal der være minimum 2 voksen, gerne 4 voksne tilsynsførende som er ædru til stede under hele arrangementet.

• Det er ikke tilladt at ryge indendørs i forsamlingshuset - heller ikke E-cigaretter.

• Vinduer og døre lukkes kl. 22.00

• Musikken skrues ned kl. 24.00 (Bas skrues ned, så naboer kan være i eget hjem.)

• kl. 02.00 Slukkes musikken.

Hvis noget bliver spildt på gulve eller borde under festen, skal det straks tørres op, da gulve og borde kan tage skade (hvilket vil medføre et erstatningskrav)!

Efter endt fest skal der ryddes op:

* Borde og stole stilles på plads, og gulvet skal fejes så det er vaskeklart.

* Evt. opkast fjernes, både fra toiletterne og andre steder.

* Køkkenet skal ryddes, aftørres og alle rester af mad og andet skal fjernes.

* Alt service vaskes op, skal skylles inden det kommer i opvaskemaskinen, aftørres og stilles på plads.

Husk at tjekke det er rent. Glas, kopper skal stå i bakker i skabene, samt service skal stå på deres plads.

* Opvaskemaskinen tømmes for vand, si rengøres venlig se brugsvejledning.

* Alt affald puttes i affaldssække og lægges i affaldscontainerne udenfor.

* Flasker skal i glascontaineren, som står udenfor.

* Skraldespanden/askebære som står uden for hoveddøren skal tømmes og der sættes en ny pose i igen.

* Smadret service i en spand og afregnes efterfølgende.

Det er ikke tilladt at hjemtage fade eller andet til evt. rester mad. Medbring selv fornøden emballage.

Mangelfuld oprydning eller ekstraordinær tilsmudsning vil medføre ekstra betaling for rengøring.

Husk at tjekke garderoben m.m. for glemte sager.

Husk Forsamlingshuset forsikring dækker ikke ved forsvinding af øl, sodavand og gaver.

HUSK: Koed Forsamlingshus er godkendt til 80 personer.

God fest!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Koed Forsamlingshus, februar 2016